Здравей,

приключение!

Първото теглене ще бъде публикувано на 17.01.2022 год.
Второто теглене ще бъде публикувано на 31.01.2022 год.
Третото теглене ще бъде публикувано на 15.02.2022 год.
Четвъртото теглене ще бъде публикувано на 01.03.2022 год.
Петото теглене ще бъде публикувано на 21.03.2022 год.

* Колкото повече бележки имате регистрирани с Вашата Mastercard от ПОС терминала машините за самообслужване на Юлен или онлайн, толкова по-голям шанс имате да спечелите награда!

Платете ски картата си с вашата Mastercard® на машините за самообслужване (виж тук) на Юлен или онлайн и спечелете награди!

  • 300 броя ски карти
  • 150 еднодневни
  • 150 двудневни