Здравей,

приключение!

Първото теглене ще бъде публикувано на 17.01.2023 год.
Второто теглене ще бъде публикувано на 31.01.2023 год.
Третото теглене ще бъде публикувано на 15.02.2023 год.
Четвъртото теглене ще бъде публикувано на 02.03.2023 год.
Петото теглене ще бъде публикувано на 22.03.2023 год.

* Колкото повече бележки имате регистрирани с Вашата Mastercard от ПОС терминала машините за самообслужване на Юлен или онлайн, толкова по-голям шанс имате да спечелите награда!

Платете ски картата си с вашата Mastercard® на машините за самообслужване (виж тук) на Юлен или онлайн и спечелете награди!

  • 280 броя ски карти
  • 140 еднодневни
  • 140 двудневни