Това са печелившите от втория кръг на играта:

Двудневна карта - 106111000337 - М.А.

Еднодневна карта - 106317000360 - С.Ш.

Двудневна карта - 106308002127 - И.А.

Еднодневна карта - 106910000397 - Т.К.

Двудневна карта - 107808002499 - Е.А.

Еднодневна карта - 107110002379 - S.M.

Това са печелившите от първия кръг на играта:

Двудневна карта - 105408000281 - Р.В.

Еднодневна карта - 104808001282 - М.К.

Еднодневна карта - 104808000231 - Р.В.

Еднодневна карта - 105508000287 - Р.В.

Двудневна карта - 104408001068 - К.Б.

Двудневна карта - 105007000237 - Р.В.

Двудневна карта - 105721001887 - И.К.

Двудневна карта - 104708000224 - Р.В. 

Еднодневна карта - 105209001552 - С.Т.